Digitaaliset pelit ja sovellukset oppimisen ja opettamisen tukena-paja

Pajan tarkoituksena oli opettaa kahdeksasluokkalaisille ilmastonmuutosaihetta sekä
kehittää heidän digitaalisia taitojaan. Kolmas tavoite oli, että kahdeksasluokkalaiset
tuottavat itse digitaalista ilmastonmuutos-opetusmateriaalia. Pajamme pedagogisena
lähtökohtana oli flipped learning eli käänteinen oppiminen.
Näin ollen kahdeksasluokkalaiset saivat tehtäväkseen opettaa digitaalisin keinoin
ilmastonmuutos-teemaa 4-luokkalaisille. Paja kesti kolme päivää, jonka aikana oppilaat
suunnittelivat ja loivat mm. digitaalisia pelejä, meemejä, sarjakuvia, ristikoita, visailuja,
luokittelutehtäviä ja videoita ilmastonmuutoksesta.
Digitaalisesta opetusmateriaalista pidettiin yhteistyökoulussamme ja sitä aiottiin
hyödyntää myös jatkossa, ilmastonmuutos-oppituntien tukena.

 • Digital learning, Digital teaching Flipped learning, Climate change
 • -
 • text
 • Lesson plan
 • pdf
 • Mari Makkonen / Lintumetsän koulu
 • Attribution – Share Alike (CC BY-SA)
 • 1
 • Digitaaliset pelit ja sovellukset opetuksen ja oppimisen tukena-paja
 • -
 • 1) Kehittää oppilaan digitaalisia taitoja 2) Oppia ilmastonmuutoksesta itse opettamalla eli käänteisen oppimisen keinoin 3) Luoda digitaalista ilmastonmuutos- opetusmateriaalia Juvanpuiston alakoulun, 4-luokan oppilaille
 • x Project work (e.g., students working in small group to develop a project) x Brainstorming (e.g. students engaged in process of generation of ideas)
 • Pajassa työskenneltiin pääasiassa kannettavilla tietokoneilla ja iPadeilla. Digitaaliset pelit- ja tehtävät palautettiin Google Classroomiin luodulle kurssille, jonne kaikilla pajan osallistujilla oli pääsyoikeus. Näin 8-luokkalaiset pystyivät testaamaan toistensa digitaalisia pelejä ja tehtäviä ennen kuin ne implementoitiin 4-luokkalaisille. Osa digitaalisista alustoista/sovelluksista vaati oppilailta maksuttoman tilin tekemistä, jotta luonnokset ja valmiit työt pystyi tallentamaan ja jakamaan esimerkiksi Google Classroomin kurssille.
 • -
 • Introduction Pajaan osallistuville 8-luokkalaisille annettiin tehtäväksi opettaa ilmastonmuutokseen liittyviä asioita digitaalisesti, kohderyhmänä olevalle Juvanpuiston 4-luokan oppilaille. Heidän tuli hyödyntää opetuksessa digitaalisia oppimisympäristöjä, peli- ja tehtäväalustoja/- sovelluksia. Activity Pajan alussa esittelimme 8-luokkalaisille pajan tavoitteet ja kohderyhmän. Tämän jälkeen kertasimme ja kävimme läpi opettajajohtoisesti ilmastonmuutokseen liittyviä perusasioita kuten sen vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. Tämä tapahtui Powerpointin, Kahootin ja havainnollistavien videoiden avulla. Sitten annoimme oppilaiden ideoida vapaasti, miten he toteuttaisivat ilmastonmuutoksen opettamisen 4- luokkalaisille digitaalisesti. Kokosimme nämä ideat taululle, jonka jälkeen yhdessä arvioimme, mitkä olisivat mahdollisesti toimivimpia. Tämän jälkeen esittelimme oppilaille muutamia valmiita digitaalisia pelejä, tehtäviä sekä itse oppimisalustoja/ -sovelluksia (Learningapps.org, Scoop.fi, Imgflip.com, iMovie,
 • Kohderyhmältä, Juvanpuiston 4-luokan oppilailta ja heidän luokanopettajaltaan kerättiin palautetta digitaalisista peleistä ja tehtävistä. Projektin lopuksi pajaan osallistuneilta 8-luokkalaisilta kerättiin itsearviointi ja palaute.