Challenges for teachers’ to teach Critical Digital Literacies

This resource is a video where the Finnish teachers, Arja Kangasharju and Susanna Talka-Korhonen from Lintumetsä school, discuss issues related to Critical Digital Literacies: students’ digital competencies, challenges for teachers’ to teach Critical Digital Literacies competencies and relevant issues to teach to students. The discussion is in Finnish but there are subtitles in English. The length of the video is 4.46 minutes.

 • School teaching, Secondary school, Digital competence, Critical digital literacies
 • Digital literacy
 • video
 • Video: discussion
 • Arja Kangasharju & Susanna Talka-Korhonen
 • Attribution – Share Alike (CC BY-SA)
 • https://youtu.be/knYX7d2UpX4

Hyvinvointia digiarjessa -oppituntimalli

Materiaalissa kuvataan oppituntimalli, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin perusasioihin. Mallia voi käyttää alakoulun 5.-6. -luokalla sekä sekä yläkoulun 7.-9. luokalla. Oppituntimalli koostuu kolmesta osiosta: lämmittelytehtävästä (orientoiva video) ja kolmesta teematehtävästä.

[The material describes a lesson model that aims to support the use of media taking into account well-being and draws attention to the basics of everyday well-being. The model can be used in grades 5 and 6 six in elementary school and in grades 7 and 9 in lower secondary school. The lesson model consists of three sections: a warm-up task (orientation video) and three thematic tasks. The material is only in Finnish]

 • media education, well-being, memes
 • Media education, Health education
 • text | video
 • Text: lesson plans, Video: short movie
 • website
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Public Domain
 • https://www.mll.fi/tehtavat/hyvinvointia-digiarjessa-oppituntimalli/