Vinkkejä videoblogeihin

Materiaali sisältää vinkkejä, jotka tutustuttavat oman elämän dokumentointiin ja ohjaavat kertomaan itselleen ajankohtaisista mietteistä, toiveista, unelmista ja tunteista videobloggaamalla. Materiaali on tarkoitettu yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille.

 

[The material include tips that introduce children and young people over the age of 10 to documenting their own lives and help them learn to tell about their current thoughts, desires, dreams or emotions through video blogging.]

  • Video blogging, social media
  • Media education
  • text | video
  • Video: video examples, Text: written guidelines
  • html
  • Metka Media Education Center
  • Public Domain
  • https://mediametka.fi/oppimateriaali/vinkkeja-videobloggaukseen/

Polkuja ohjelmointiosaamiseen – Opas vuosiluokille 7-9

Opas tarjoaa opettajille pedagogisia reittejä ja käytännönläheisiä esimerkkejä yläkouluikäisten lasten ohjelmointiosaamisen edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers pedagogical rotes and practical examples for teachers about promoting computational thinking and programming skills in lower secondary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]

Polkuja ohjelmointiosaamiseen – Opas vuosiluokille 1-6

Opas tarjoaa opettajille pedagogisia reittejä ja käytännönläheisiä esimerkkejä alakouluikäisten lasten ohjelmointiosaamisen edistämiseen vuosiluokilla 1-6. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers pedagogical rotes and practical examples for teachers about promoting computational thinking and programming skills in primary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]

Polkuja medialukutaitoon – Opas vuosiluokille 7-9

Opas tarjoaa opettajille käytännönläheisiä esimerkkejä ja pedagogisia malleja medialukutaidon edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers practical examples and pedagogical models to teachers for promoting medialiteracy in lower secondary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]