Polkuja ohjelmointiosaamiseen – Opas vuosiluokille 7-9

Opas tarjoaa opettajille pedagogisia reittejä ja käytännönläheisiä esimerkkejä yläkouluikäisten lasten ohjelmointiosaamisen edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers pedagogical rotes and practical examples for teachers about promoting computational thinking and programming skills in lower secondary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]

Polkuja ohjelmointiosaamiseen – Opas vuosiluokille 1-6

Opas tarjoaa opettajille pedagogisia reittejä ja käytännönläheisiä esimerkkejä alakouluikäisten lasten ohjelmointiosaamisen edistämiseen vuosiluokilla 1-6. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers pedagogical rotes and practical examples for teachers about promoting computational thinking and programming skills in primary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]

Polkuja medialukutaitoon – Opas vuosiluokille 7-9

Opas tarjoaa opettajille käytännönläheisiä esimerkkejä ja pedagogisia malleja medialukutaidon edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers practical examples and pedagogical models to teachers for promoting medialiteracy in lower secondary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]