Workshop of Digital games and applications supporting teaching and learning

The goals of the workshop were to teach the topic of climate change to 8th graders and develop their digital skills. A third goal was that the students in the 8th grade develop themselves digital teaching material about climate change. The pedagogical approach in our workshop was flipped learning. The workshop was part of the larger Climate change project (‘theme days’) for all 8th graders in the school.

Thus, the 8th graders had a task to teach climate change topics for 4th  graders with digital means. The workshop lasted three days, during which the students designed and created, e.g., digital games, memes, cartoons, crossword puzzles, quizzes, classification tasks and videos about climate change.

The digital teaching material was liked in our partner school and they planned to use it in the future in climate change lessons.

Digitaaliset pelit ja sovellukset oppimisen ja opettamisen tukena -paja

Pajan tarkoituksena oli opettaa kahdeksasluokkalaisille ilmastonmuutosaihetta sekä kehittää heidän digitaalisia taitojaan. Kolmas tavoite oli, että kahdeksasluokkalaiset tuottavat itse digitaalista ilmastonmuutos-opetusmateriaalia. Pajamme pedagogisena lähtökohtana oli flipped learning eli käänteinen oppiminen.

Näin ollen kahdeksasluokkalaiset saivat tehtäväkseen opettaa digitaalisin keinoin ilmastonmuutos-teemaa 4-luokkalaisille. Paja kesti kolme päivää, jonka aikana oppilaat suunnittelivat ja loivat mm. digitaalisia pelejä, meemejä, sarjakuvia, ristikoita, visailuja, luokittelutehtäviä ja videoita ilmastonmuutoksesta.

Digitaalisesta opetusmateriaalista pidettiin yhteistyökoulussamme ja sitä aiottiin hyödyntää myös jatkossa, ilmastonmuutos-oppituntien tukena.

Workshop of information literacies – Online inquiry about climate change

The goals of the workshop were to teach the topic of climate change to 8th graders and develop their skills of online inquiry.The students made presentations of climate change to different target groups. The workshop was part of the larger Climate change project (‘theme days’) for all 8th graders. The workshop lasted three days, during which the students learned methods for online inquiry, how to be critical to the data in the Internet and search for  suitable data to their target group (e.g. pre-school children, other students in the lower secondary school, parents and  the local people in the suburb area). The students designed and created presentations, such as videos, articles to the local magazine and a speech to  the school radio. All the presentations were published after the workshop.