Polkuja medialukutaitoon – Opas vuosiluokille 7-9

Opas tarjoaa opettajille käytännönläheisiä esimerkkejä ja pedagogisia malleja medialukutaidon edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers practical examples and pedagogical models to teachers for promoting medialiteracy in lower secondary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]