Polkuja medialukutaitoon – Opas vuosiluokille 7-9

Opas tarjoaa opettajille käytännönläheisiä esimerkkejä ja pedagogisia malleja medialukutaidon edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja se on osa laajempaa suomalaista Uudet lukutaidot -kokonaisuutta (https://uudetlukutaidot.fi/).

[This is a guidebook that offers practical examples and pedagogical models to teachers for promoting medialiteracy in lower secondary school. The guidebook is available in Finnish and Swedish, and it belongs to a larger Finnish material package  about New literacies (https://uudetlukutaidot.fi/)]

Does brain research provide insights in teaching media literacy?

The presentation “Does brain research provide insights in teaching media literacy?” is background material for teachers about brain research investigating students’ media understanding. The presentation was first given to teachers and researchers in a webinar of the DETECT project, and it provides insights and ideas for teaching medial literacy. An essential background for the study was knowledge about adolescents’ development: they are still developing the mentalising skills; i.e., an ability to infer the intentions of others, and for this reason they are more influenced by their peer group.