Digitaaliset pelit ja sovellukset oppimisen ja opettamisen tukena -paja

Pajan tarkoituksena oli opettaa kahdeksasluokkalaisille ilmastonmuutosaihetta sekä kehittää heidän digitaalisia taitojaan. Kolmas tavoite oli, että kahdeksasluokkalaiset tuottavat itse digitaalista ilmastonmuutos-opetusmateriaalia. Pajamme pedagogisena lähtökohtana oli flipped learning eli käänteinen oppiminen.

Näin ollen kahdeksasluokkalaiset saivat tehtäväkseen opettaa digitaalisin keinoin ilmastonmuutos-teemaa 4-luokkalaisille. Paja kesti kolme päivää, jonka aikana oppilaat suunnittelivat ja loivat mm. digitaalisia pelejä, meemejä, sarjakuvia, ristikoita, visailuja, luokittelutehtäviä ja videoita ilmastonmuutoksesta.

Digitaalisesta opetusmateriaalista pidettiin yhteistyökoulussamme ja sitä aiottiin hyödyntää myös jatkossa, ilmastonmuutos-oppituntien tukena.