Hyvinvointia digiarjessa -oppituntimalli

Materiaalissa kuvataan oppituntimalli, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin perusasioihin. Mallia voi käyttää alakoulun 5.-6. -luokalla sekä sekä yläkoulun 7.-9. luokalla. Oppituntimalli koostuu kolmesta osiosta: lämmittelytehtävästä (orientoiva video) ja kolmesta teematehtävästä.

[The material describes a lesson model that aims to support the use of media taking into account well-being and draws attention to the basics of everyday well-being. The model can be used in grades 5 and 6 six in elementary school and in grades 7 and 9 in lower secondary school. The lesson model consists of three sections: a warm-up task (orientation video) and three thematic tasks. The material is only in Finnish]

  • media education, well-being, memes
  • Media education, Health education
  • text | video
  • Text: lesson plans, Video: short movie
  • website
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto
  • Public Domain
  • https://www.mll.fi/tehtavat/hyvinvointia-digiarjessa-oppituntimalli/

Social media and well-being

The presentation introduces the subject of social media use and well-being. There are questions to be discussed with the students, such as: How do you use social media? Why do you use social media? How often do you comment on posts on social media? What kind of photos or other pictures do you use on social media? The purpose of the presentation is to evoke a student’s thinking about her or his own use of social media