Empathy package – Information and tools for a more empathic daily life

The Empathy Package includes tools, guides and materials for learning and teaching empathy, such as study modules, videos, tests ans surveys, task templates and guidelines. There are separate sections that provide support for 1) children and young people, 2) teachers, and 3) parents. Some materials are only in Finnish, some also in English.

 • Empathy, Emotional intelligence, Children and youth, Parents, Teachers and schools
 • Emotion- Empathy
 • text | video | image
 • educatinal technology package with multiple resources
 • several
 • several
 • Public Domain
 • https://empatiapakkaus.fi/

Digitaaliset pelit ja sovellukset oppimisen ja opettamisen tukena-paja

Pajan tarkoituksena oli opettaa kahdeksasluokkalaisille ilmastonmuutosaihetta sekä
kehittää heidän digitaalisia taitojaan. Kolmas tavoite oli, että kahdeksasluokkalaiset
tuottavat itse digitaalista ilmastonmuutos-opetusmateriaalia. Pajamme pedagogisena
lähtökohtana oli flipped learning eli käänteinen oppiminen.
Näin ollen kahdeksasluokkalaiset saivat tehtäväkseen opettaa digitaalisin keinoin
ilmastonmuutos-teemaa 4-luokkalaisille. Paja kesti kolme päivää, jonka aikana oppilaat
suunnittelivat ja loivat mm. digitaalisia pelejä, meemejä, sarjakuvia, ristikoita, visailuja,
luokittelutehtäviä ja videoita ilmastonmuutoksesta.
Digitaalisesta opetusmateriaalista pidettiin yhteistyökoulussamme ja sitä aiottiin
hyödyntää myös jatkossa, ilmastonmuutos-oppituntien tukena.

 • Digital learning, Digital teaching Flipped learning, Climate change
 • -
 • text
 • Lesson plan
 • pdf
 • Mari Makkonen / Lintumetsän koulu
 • Attribution – Share Alike (CC BY-SA)
 • 1
 • Digitaaliset pelit ja sovellukset opetuksen ja oppimisen tukena-paja
 • -
 • 1) Kehittää oppilaan digitaalisia taitoja 2) Oppia ilmastonmuutoksesta itse opettamalla eli käänteisen oppimisen keinoin 3) Luoda digitaalista ilmastonmuutos- opetusmateriaalia Juvanpuiston alakoulun, 4-luokan oppilaille
 • x Project work (e.g., students working in small group to develop a project) x Brainstorming (e.g. students engaged in process of generation of ideas)
 • Pajassa työskenneltiin pääasiassa kannettavilla tietokoneilla ja iPadeilla. Digitaaliset pelit- ja tehtävät palautettiin Google Classroomiin luodulle kurssille, jonne kaikilla pajan osallistujilla oli pääsyoikeus. Näin 8-luokkalaiset pystyivät testaamaan toistensa digitaalisia pelejä ja tehtäviä ennen kuin ne implementoitiin 4-luokkalaisille. Osa digitaalisista alustoista/sovelluksista vaati oppilailta maksuttoman tilin tekemistä, jotta luonnokset ja valmiit työt pystyi tallentamaan ja jakamaan esimerkiksi Google Classroomin kurssille.
 • -
 • Introduction Pajaan osallistuville 8-luokkalaisille annettiin tehtäväksi opettaa ilmastonmuutokseen liittyviä asioita digitaalisesti, kohderyhmänä olevalle Juvanpuiston 4-luokan oppilaille. Heidän tuli hyödyntää opetuksessa digitaalisia oppimisympäristöjä, peli- ja tehtäväalustoja/- sovelluksia. Activity Pajan alussa esittelimme 8-luokkalaisille pajan tavoitteet ja kohderyhmän. Tämän jälkeen kertasimme ja kävimme läpi opettajajohtoisesti ilmastonmuutokseen liittyviä perusasioita kuten sen vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. Tämä tapahtui Powerpointin, Kahootin ja havainnollistavien videoiden avulla. Sitten annoimme oppilaiden ideoida vapaasti, miten he toteuttaisivat ilmastonmuutoksen opettamisen 4- luokkalaisille digitaalisesti. Kokosimme nämä ideat taululle, jonka jälkeen yhdessä arvioimme, mitkä olisivat mahdollisesti toimivimpia. Tämän jälkeen esittelimme oppilaille muutamia valmiita digitaalisia pelejä, tehtäviä sekä itse oppimisalustoja/ -sovelluksia (Learningapps.org, Scoop.fi, Imgflip.com, iMovie,
 • Kohderyhmältä, Juvanpuiston 4-luokan oppilailta ja heidän luokanopettajaltaan kerättiin palautetta digitaalisista peleistä ja tehtävistä. Projektin lopuksi pajaan osallistuneilta 8-luokkalaisilta kerättiin itsearviointi ja palaute.

Teaching online inquiry skills

The material package includes example materials (teaching material in the form of slide shows, assignment instructions and digital work templates) from the teaching unit, which aims to teach knowledge work competencies, especially online inquiry skills. The teaching unit consists of a group work assignment of four lessons, structured according to the phases of the online inquiry process (searching, evaluating, synthesizing, presenting), in which students’ examine a contradictory health issue using online information sources.
The package consists of the following materials (in Finnish): Teacher’s Guide, Assignment Instructions, Students’ Work Document Template, Online Working Space Model as a
OneNote Notebook, and Instructions and Teaching materials for different work phases.
The teaching experiment was planned in the ARONI research project (Argumentative online inquiry in building students’ knowledge work competences, https://blogs.sis.uta.fi/aroni/) funded by the Academy of Finland and it was implemented
in collaboration with Finnish teachers in Mother Tongue and Literature high school courses in the academic year 2018-2019. Example materials are from this experiment, but the
working methods and the pedagogical model can be applied in any course and subject as well as to different educational levels.

 • Online inquiry, Group work, Contradictory issue, Knowledge work
 • Literacy
 • text | image
 • text: document, presentation, ebook, lesson plan image: infographic, graphics, pictures
 • File format ppt, doc
 • Eero Sormunen, Miika Marttunen, Auli Toom, Carita Kiili Elina Hämäläinen, Liisa Ilomäki, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Jannica Heinström, Tuulikki Alamettälä, Timo Salminen, Jukka Utriainen, ARONI project (https://blogs.sis.uta.fi/aroni/), Finland
 • Attribution (CC BY)
 • https://aoe.fi/#/materiaali/517