Vuorovaikutteinen kriittisen digitaalisen lukutaidon malli

Vuorovaikkuteinen malli kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta. Materiaali sisältää eri dimensioiden ja aladimensioiden kirjalliset selitykset suomeksi sekä koko mallin ja sen dimensioita esittelevät videot englanniksi. Materiaali on toteutettu Genial.ly-palveulla. Englanninkielinen versio mallista löytyy osoitteesta https://www.detectproject.eu/2022/06/28/interactive-critical-digital-literacies-framework/.

[Interactive Critical Digital Literacies Framework with textual explanations in Finnish and video presentations in English. The material is created using Genial.ly service. See the English version of the material from https://www.detectproject.eu/2022/06/28/interactive-critical-digital-literacies-framework/]

Digitaaliset pelit ja sovellukset oppimisen ja opettamisen tukena -paja

Pajan tarkoituksena oli opettaa kahdeksasluokkalaisille ilmastonmuutosaihetta sekä kehittää heidän digitaalisia taitojaan. Kolmas tavoite oli, että kahdeksasluokkalaiset tuottavat itse digitaalista ilmastonmuutos-opetusmateriaalia. Pajamme pedagogisena lähtökohtana oli flipped learning eli käänteinen oppiminen.

Näin ollen kahdeksasluokkalaiset saivat tehtäväkseen opettaa digitaalisin keinoin ilmastonmuutos-teemaa 4-luokkalaisille. Paja kesti kolme päivää, jonka aikana oppilaat suunnittelivat ja loivat mm. digitaalisia pelejä, meemejä, sarjakuvia, ristikoita, visailuja, luokittelutehtäviä ja videoita ilmastonmuutoksesta.

Digitaalisesta opetusmateriaalista pidettiin yhteistyökoulussamme ja sitä aiottiin hyödyntää myös jatkossa, ilmastonmuutos-oppituntien tukena.

Challenges for teachers’ to teach Critical Digital Literacies

This resource is a video where the Finnish teachers, Arja Kangasharju and Susanna Talka-Korhonen from Lintumetsä school, discuss issues related to Critical Digital Literacies: students’ digital competencies, challenges for teachers’ to teach Critical Digital Literacies competencies and relevant issues to teach to students. The discussion is in Finnish but there are subtitles in English. The length of the video is 4.46 minutes.

 • School teaching, Secondary school, Digital competence, Critical digital literacies
 • Digital literacy
 • video
 • Video: discussion
 • Arja Kangasharju & Susanna Talka-Korhonen
 • Attribution – Share Alike (CC BY-SA)
 • https://youtu.be/knYX7d2UpX4

Hyvinvointia digiarjessa -oppituntimalli

Materiaalissa kuvataan oppituntimalli, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin perusasioihin. Mallia voi käyttää alakoulun 5.-6. -luokalla sekä sekä yläkoulun 7.-9. luokalla. Oppituntimalli koostuu kolmesta osiosta: lämmittelytehtävästä (orientoiva video) ja kolmesta teematehtävästä.

[The material describes a lesson model that aims to support the use of media taking into account well-being and draws attention to the basics of everyday well-being. The model can be used in grades 5 and 6 six in elementary school and in grades 7 and 9 in lower secondary school. The lesson model consists of three sections: a warm-up task (orientation video) and three thematic tasks. The material is only in Finnish]

 • media education, well-being, memes
 • Media education, Health education
 • text | video
 • Text: lesson plans, Video: short movie
 • website
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Public Domain
 • https://www.mll.fi/tehtavat/hyvinvointia-digiarjessa-oppituntimalli/