Vuorovaikutteinen kriittisen digitaalisen lukutaidon malli

Vuorovaikkuteinen malli kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta. Materiaali sisältää eri dimensioiden ja aladimensioiden kirjalliset selitykset suomeksi sekä koko mallin ja sen dimensioita esittelevät videot englanniksi. Materiaali on toteutettu Genial.ly-palveulla. Englanninkielinen versio mallista löytyy osoitteesta https://www.detectproject.eu/2022/06/28/interactive-critical-digital-literacies-framework/.

[Interactive Critical Digital Literacies Framework with textual explanations in Finnish and video presentations in English. The material is created using Genial.ly service. See the English version of the material from https://www.detectproject.eu/2022/06/28/interactive-critical-digital-literacies-framework/]